Fransızcada Tanımlılık

2010-04-30 20:27:00

 

FRANSIZCADA TANIMLIK

Fransızca’da isimlerin önüne gelen ve ismin cinsiyeti (eril,dişil) sayısı (tekil,çoğul) belirten sözcüklere tanımlık(article) denir. Tanımlıklar belirli ve belirsiz tanımlık olarak ikiye ayrılır. Eril ( masculin) le ( belirli article) un ( belirsiz article) alır. Dişil ( feminin) la ( belirli article) une ( belirsiz article) alır.

 

Belirli Tanımlık: le, la ve les ismin belirttiği varlığın bilindiğini gösterir. Çogul durumda gerek dişil veya eril olsun her iki durumda da ‘les’ kullanılır. İsmin ilk harfi  sesli yada sessiz olan ‘h’ harfi varsa  l’ diye yazılır.

 

 Örnek: le art (sanat) = l’art  diye yazılır  çogul hali l’arts

Belirsiz Tanımlık: un , une des ismin belirtiği varlık bilinmediğini gösterir. Çogul durumda gerek dişil veya eril olsun her iki durumda da ‘des’ kullanılır.

 
   

Belirli Tanımlık

Belirsiz Tanımlık

Eril (masculin)

Le

Un

Dişil ( feminin)

La

Une

Çoğul (pluriel)

Les

Des     

 

 

 

 kaynak:fransizcadili.com

fransızca,fransızca gramer,fransızca dilbilgisi,fransızca tanımlılık,fransızla belirli tanımlılık

1111
0
0
Yorum Yaz