Fransızcada Sıfatlar

2010-04-30 20:35:00

Fransızcada sıfatları ele alalım. aşağıdaki bilgiler fransizcadili.com dan alınmıştır. İyi Çalışmalar dileriz. umarım faydalı olur sizlere...


1-) L'adjectif qualificatif : Niteleme Sıfatı

 

Varlıkların renklerini biçimlerini ve durumlarını belirten sıfatlardırlar.

Une belle fille: güzel bir kız Un chapeau rouge: kırmızı bir şapka

Un ouvrier laborieux : Çalışkan bir işçi Des hommes bons : İyi adamlar.L'adjectif possessif  : İyelik sıfatı

 

Bir varlığın herhangi bir varlığa ait olduğunu belirten sıfatlardır. Bu sıfatlarla birlikte mutlaka isimde kullanılır ve isimden önce gelirler. Önüne geldikleri isimle sayı ve cins bakımdan uyuşurlar. Yani isim féminin'se(Dişil) bu sıfat da féminin, isim masculin'se (Eril) sıfat da masculin,isim pluriel (Çoğul)ise sıfat da pluriel olur.

*** Hiçbir zaman bu sıfatlarla birlikte article (tanımlılık) kullanılmaz.

Mon chapeau (Benim şapkam)

Votre sac (Sizin çantanız)

Notre maison (bizim evimiz)

Tes filles ( Senin kızların)

Ses tantes (Onun teyzeleri)

Ses oncles (Onun amcaları)

Mon livre est sur la table (Benim kitabım masanın üzerindedir)

Sa maison a deux étages. (Onun evinin iki katı var / iki katlıdır)

Leur chat monte sur l'arbre. (Onların kedisi ağaca çıkıyor.)

 

*** Herhangi bir ünlü boşluğuna (Hiatus) düşmemek için sesli bir harften veya okunmayan ''H'' harfinden önce Ma,Ta,Sa yerine Mon, Ton ,Son gelir.

Ma amie yerine Mon amie diyoruz. Aynı şekilde Ta humeur yerine Ton humeur diyoruz.

*** L'adjectif possessif ( İyelik sıfatı) olan ''SES'' ile L'adjectif démonstratif (İşaret sıfatı) olan ''CES'' yi birbirine karıştırmamak gerekir.
L'ADJECTIF DEMONSTRATIF ( İŞARET SIFATI)

Varlıkların yerlerini işaret ederek belirten sıfatlardır. Önüne geldikleri isimlerle sayı ve cins bakımından uyum sağlarlar

Masculin _____Féminin_____Pluriel

Ce___________Cette_______Ces

Ce jardin ( Bu bahçe)

Cette femme (Bu kadın)

Ces hommes (Bu adamlar)

*** ''CET '' ise CE'de sonra sesli bir harf veya okunmayan ''H'' gelirse kullanılır.

Cet homme est gentil. (Bu adam kibardır.)

Cet arbre n'est pas haut (Bu ağaç uzun değildir.)

*** İşaret sıfatları belirttiği varlıkların yakında olmaları durumunda ''Ci'' uzakta olmaları durumunda ise ''Là'' getirilir, Bu heceler sonuna geldikleri isimden (-) cizgiyle ayrılır.

Ce village-ci (Bu köy) * Köy yakında

Ce village-là (Bu köy * Köy uzaktaL'ADJECTIF INTERROGATIF (SORU SIFATI)

 

Varlıkların durumlarını, sayılarını soru yoluyla belirten sıfatlardır. Bunlarda önüne geldikleri isimlerle sayı ve cins bakımından uyum sağlarlar.

QUEL (MASCULIN / SINGULIER)>>> ERİL / TEKİL

QUELLE (FEMININ/ SINGULIER) >> DİŞİL/ TEKİL

QUELS (MASCULIN / PLURIEL ) >>> ERİL/ ÇOĞUL

QUELLES ( FEMININ/ PLURIEL) >> DİŞİL/ ÇOĞUL

Örnek:

Quel sac est-ce qu'il a oublié? (O hangi çantayı unuttu?)

Quels romans lisez- vous? (Hangi romanları okursunuz?)

Quelle voiture est-ce que tu as vue? (Hangi arabayı gördün?)

Quelles chansons est-ce que vouz aimez? (Hangi şarkıyı seviyorsunuz?)

***Ayrıca ünlem sıfatı olarakta kullanılırlar:

Quel malheur! (Ne felaket!)

Quelle chance! (Ne şans!)L'ADJECTIF NUMERAL (SAYI SIFATI)

Varlıkların sayılarını belirtirler, Bunlar genellikle değişmezler, Fransızcada sayı sıfatları ikiye ayrılır:

1-) L'ADJECTIF NUMERAUX CARDINAUX (ASIL SAYI SIFATLARI)

Varlıkların adedini saymaya yarayan sıfatlardır.

*** 20 (Vingt) ve 100 (Cent) birden çok yirmiyi ve birden çok yüzü içerdiklerinde ve kendilerinden sonra herhangi bir sayı gelmediğinde ''S'' takısı alırlar.

Cet homme a quatre-vingtS ans (Bu adam seksen yaşındadır.)

Cet homme a quatre-vingt-deux ans (Bu adam seksen iki yaşındadır.)
L'ADJECTIF INDEFINI (BELGİSİZ SIFAT)

Önüne geldikleri sözcükleri tam değil de şöyle böyle belirten sözcüklerdir

AUCUN--AUTRE--CERTAIN--CHAQUE--MEME--NUL-TEL--PLUSIEURS--QUEL--QUELQUE--TOUT

Aucun (Hiçbir) Cümleye olumsuzluk anlamı kazandırır. Ayrıca (Ne...Pas) Gibi olumsuzluk ekleri ile aynı cümlede kullanılırsa Pas eki kullanılmaz.

Aucun bébé ne marche tout de suite (Hiçbir bebek hemen yürümez.)

Autre (Başka)

Je ne vois pas d'autre moyen. ( Başka bir çare görmüyorum.)

Certain (Belli,Kesin)

Vouz avez reçu un certain ordre. ( Muhakkak bir emir aldınız.)

Chaque (Her- Her biri )

Chaque élève travaille sa leçon. (Her öğrenci dersine çalışır.)

Même (Aynı)

Vous irez avec la même voiture. ( Aynı arabayla gideceksiniz.)

Nul (Hiçbir)

Je ne vois nulle voiture sur la route.( Yolda hiçbir araba görmüyorum.)

Tel (Böyle-Öyle)

Une fleur telle que la rose. (Gül gibi bir çiçek)

 

 

fransızca,fransızcada sıfatlar,fransızca sıfatlar, fransızca sıfat örnekleri, fransızca sıfatlar konusu

21409
0
0
Yorum Yaz