Fransızca Zamirler

2010-04-30 20:39:00

ALTI CEŞIT ZAMİR VARDIR:
LE PRONOM PERSONNEL(KISI ZAMIRI)
LE PRONOM POSSESSIF(IYELIK ZAMIRI)
LE PRONOM DEMONSTRATİF(ISARET ZAMIRI)
LE PRONOM INTERROGATIF(SORU ZAMIRI)
LE PRONOM INDEFINI(BELGISIZ ZAMIR)
LE PRONOM RELATIF(ILGI ZAMIRI)1-) LE PRONOM PERSONNEL(KISI ZAMIRI)
kısı zamırlerı herhangı bır kısıyı ya da bır ınsanı temsıl eden zamırlerdır. Fransızcada fııl cekımlerınde kullanılan ve cumle ıcındekı gorevı fıılın bıldırdıgı ısı yapmıs olması nedenıyle ozne(sujet) olan pronom personnel'lerıdır
je ............... ben
tu................ sen
ıl ................ o(m)
elle ............. o(f)
nous ........... bız
vous ........... sız
ıls .............. .onlar(m)
elles ............ onlar(f)
ornek: elle marche devant la maıson (o (f) evın onunde yuruyor).
ıls ne sont pas venues aujourd'huı (onlar(m) bugun gelmedıler)2-)LE PRONOM POSSESSIF(IYELIK ZAMIRLERI)
Iyelık zamırlerı yerını tuttukları ısmın kıme aıt oldugunu belırtırler bu zamırler de yerını tuttukları ısımlerle sayı ve cıns bakımından uyusurlar
SINGULIER(TEKIL)
MASCULIN ...........FéMININ .........TURKCESI
le mıen .......... la mıenne ..........benımkı
le tıen ............ la tıenne ............senınkı
le sıen ............ la sıenne ...........onunkı
le notre ......... la notre .............bızımkı
le votre .......... la votre ............ sızınkı
le leur ............la leur ...............onlarınkı
PLURIEL(COGUL)
les mıens .......... les mıennes ....... benımkıler
les tıens ...........les tıennes .......... senınkıler
les sıens ...........les sıennes .......... onunkıler
les notres ......... les notres ........... bızımkıler
les votres ......... les votres ........... sızınkıler
les leurs ...........les leurs ...............onlarınkıler
ornek: c'est mon chapeau ......... bu benım sapkamdır
c'est le mıen ......... bu benımkıdır
ce chapeau est le mıen ........... bu sapka benımdır3-) LES PRONOM DéMONSTRATIFS(ISARET ZAMIRLERI)
Varlıkların adlarını,yerlerını ısaret ederek tutan zamırlerdır
SINGULIER(TEKIL)
MASCULIN.........FéMININ .........NEUTRE .......TURKCESI
celuı .......................celle ......................ce ..................bu, su
celuı-cı ..................celle-cı ..................cecı ...............bu, bunu
celuı-là ..................celle-là ..................cela ..............su, sunlar
PLURIEL(COGUL)
ceux ......................celles ......................(ce) ...............bunlar
ceux-cı...................celles-cı ………......(ce) ..............bunlar, bunları
ceux-là...................celles-là ………......(ce) ..............sunlar, sunları
Örnek: Ce sytlo est sur le lıvre ..... (bu dolmakalem kıtabın uzerındedır)
Celuı de ekrem est sous le chaıer..... (Ekrem'ınkı defterın altındadır)
                                                                                  
4-)LE PRONOM INTERROGATIF(SORU ZAMIRI)
ısımlerın yerlerını soru yoluyla tutan zamırlerdır
QUI KIM
QUE NE
QUOI NE
LEQUEL HANGISI(M)
LAQUELLE HANGISI(F)
LESQUELS HANGILERI(M)
LESQUELLES HANGILERI(F)

ORNEK: quı va à kelkit ... (kelkit'e kim gidiyor)
que manger?... ( ne yemelı)
de laquelle de ces maısons es-tu sortı?...(bu evlerın hangısınden cıktın)5-) LE PRONOM İNDéFİNİ(BELGİSİZ ZAMIR)
varlıkların yerlerını tutan ve onları soyle boyle belırten sozcuklerdır
'ON' insan, o anlamına gelır cumlede ozne olarak kullanılır
on entend le bruıt.... (gurultu duyuluyor)
'CERTAINS' bazıları manasına gelır
certaıns ont vısıté la mosquée ... (bazıları camıyı gezdıler)
'PLUSIEURS'
plusıerus ne vont pas au café ...(bırcokları kahveye gıtmezler)
'PERSONNE' kımse anlamına gelır...(budan sonra pas gelmez)
personne n'est venu ıcı ... (buraya kımse gelmedı)
'RIEN' hıcbır sey manasına gelır... (bundan sonra pas gelmez)
je ne lıs rıen ce soır ... (bu aksam hıcbırsey okumuyorum)
'CHACUN' herkes manasına gelır
chacun travaılle pour soı. ... (herkes kendısı ıcın calısır)
'TOUT' (hep ve hepsı manalarına gelır)
c'est tout ... (hepsı bu kadar)6-) LE PRONOM RELATIF(İLGİ ZAMİRİ)

Bu zamir bir cümlenin içinde bulunan herhangi bir yan cümleciği kendisinden önce gelen cümleciğin içindeki bır isme ya da zamire bağlayan bir zamirdir. Pronom relatifler zamir oldukları için yerini tuttukları isimlerin cins ve sayısına sahiptirler. Fakat ilgi zamirlerinin bir kısmı (invariable) değişmez oldukları için féminin-masculin ve tekil-çoğul durumlarında yazılış bakımından herhangi bir fark olmaz. Buna karşın değişken (variable)ilgi zamirleri yerini tuttukları ismin cins ve sayısına göre farklı yazılırlar.
Fransızcada değişmeyen ilgi zamirleri : (qui, que, dont, où)

Değişken ilgi zamirleri :
tekil
masculin ......... fémının
lequel ...............laquelle
auquel ............. à laquelle
duquel ............ de laquelle
cogul
lesquels............lesquelles
auxquels ........ auxquelles
desquels ......... desquelles

Bu zamirlerden önce dans,par,avec ,sur,sous,près gb edatların gelmesiyle de ilgi zamirleri oluşabilir:
dans lequel>>>dans laquelle
par lesquels>>>par lesquelles
avec lequel >>>avec laqulle

 

 

kaynak: fransizcadili.com

 

fransızca,french,fransızca zamirler,le pronom,fransızcada zamirler

11634
0
0
Yorum Yaz